WhatsApp Image 2020-11-10 at 12.25.02.jp
WhatsApp Image 2020-11-10 at 12.34.07.jp
WhatsApp%20Image%202020-11-10%20at%2012.

שלישיית ספרי הפלא

 

"מזרע קטן לעץ איתן"

מבוסס על שיר מהאלבום "שיר ליער"

ספר ילדים צבעוני ומרהיב בכריכה קשה!

מסעו של זרע קטן עד להפיכתו לעץ איתן מתעורר לחיים עם ציוריה

המרהיבים של דבורה פלטניק בסיפור שכל ילד וילדה יוכלו להזדהות

איתו ולהבין גם על עצמם את הכוחות הטמונים בהם.

מבוסס על שיר מהאלבום המוסיקלי: "שיר ליער" המביא תכנים מעצימים

לילדים דרך מוסיקה בדגש על שירים וסיפורים מעולם הטבע.

עלות הספר : 55 ש"ח.

לרכישה מאובטחת בכרטיס אשראי

WhatsApp%20Image%202020-11-10%20at%2012.

"מלך הפרדס"

השיר "מלך הפרדס" כבר הפך להימנון בגני הילדים

ובבתי הספר שבהם הוא נלמד.

כעת הוא יוצא לעולם כספר ילדים עם ציוריה

של נעמה פינברג עם המסר החשוב:

"כל אחד הוא מיוחד - אין כמוני אף אחד"

מבוסס על שיר מהאלבום "שיר ליער"

עלות הספר : 55 ש"ח.

לרכישה מאובטחת בכרטיס אשראי

WhatsApp Image 2020-11-10 at 12.13.47.jp

"סיפורו של העלה"

הספר מלווה את העלה הקטן במסעו החל מלידתו באביב עד שהגיע זמנו להיפרד מהעץ.

הספר מלמד אותנו לא לפחד משינויים כי בסוף כל דבר - תמיד יש התחלה חדשה...

מבוסס על שיר מהאלבום "שיר ליער"

עלות הספר : 55 ש"ח.

לרכישה מאובטחת בכרטיס אשראי

עלות שלושת הספרים : 150 ש"ח.

לרכישה מאובטחת בכרטיס אשראי